newsletter

26.10 - 25.11.2012: KORESPONDENCJA - 9 Międzynarodowy Festiwal Sztuki Książki

Kuratorki: Alicja Słowikowska, Jadwiga Tryzno, Ania Gilmore, Sara Bodman.


Podczas wernisażu odbyło się spotkanie z kuratorką wystawy Panią Alicją Słowikowską, która wygłosiła wykład na temat współczesnej książki artystycznej.


W projekcie wzięło udział 84 twórców książki z kilkunastu krajów Europy, Ameryki i Azji. W ciągu 3 lat zrealizowano bogaty program, a wystawy odwiedzą galerie i biblioteki w około 20 miastach.

 

Festiwal MFSK Korespondencja jako idea przewodnia odnosi się nie tylko do właściwej dla obiektów i książki artystycznej multimedialnej korespondencji sztuk, ale też spotkają się w jej ramach wielokulturowe, międzypokoleniowe, twórcze kreacje wielu artystów, którzy reprezentują różnorodne kierunki, techniki i style w literaturze i sztuce.
Premiera MFSK odbyła się w Płockiej Galerii w styczniu 2012 r. Następnie Festiwal wyruszył w długą 3-letnią promocyjną podroż. W każdym mieście wystawa ma inny charakter, swój program i optymalnie towarzyszące prezentacje. Program i ekspozycje opracowuje kurator i organizator festiwalu w danym mieście - w porozumieniu z kuratorem generalnym.            

 

Sztuka Książki jest jedynym cyklicznym projektem w Polsce o wysokich walorach artystycznych, edukacyjnych i bogatej tradycji datowanej od 1994 r., będącym centrum informacji o wszystkich twórcach w dziedzinie literatury i multimedialnej sztuki. Minister Kultury objął patronatem wszystkie edycje Sztuki Książki. 
Prezentujemy książki autorskie, eksperymentalne manuskrypty, ilustracje, wydawnictwa niekonwencjonalne, bibliofilskie, obiekty przestrzenne oraz dzieła sztuki, w których słowo, forma i obraz stanowią integralną całość. Organizujemy wystawy twórców polskich i zagranicznych z całego świata.
Głównym elementem projektu jest wystawa, na którą składają się dzieła biorące udział w konkursie, jak i dzieła autorów imiennie zaproszonych przez organizatorów. Istotną rolę promocyjną pełnią bogate merytorycznie strony internetowe nagrodzone przez PTWK i bibliofilów, nieszablonowo zaprojektowane katalogi, które z reguły zawierają barwne reprodukcje prac, noty biograficzne, wypowiedzi artystów, eseje, kalendarium. Przez to stają się cennym źródłem informacji zarówno dla ludzi profesjonalnie związanych z książką jak i zwykłych jej miłośników.  


Alicja Słowikowska (autorka projektu i kuratorka)

Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie - dyplom uzyskała w 1974 r. na Wydziale Malarstwa u prof. Jana Tarasina. Aneks z tkaniny u prof. Wojciecha Sadleya.  Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, tkaniną unikatową, instalacjami, książką artystyczną.
W swoim dorobku posiada 17 wystaw indywidualnych i udział w około 80 zbiorowych wystawach w kraju i zagranicą (m.in. Triest, Bergisch Gladbach, Kolonia, Haga, Tokio, Nagasaki, Kobe, Stanford). Prace w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą. Od 1994 r. autorka i kuratorka  cyklicznych międzynarodowych wystaw „Sztuka Książki” (IX edycji i ponad 250 wystaw w kraju i zagranicą), którym towarzyszą wydawnictwa.
Stypendystka stupendiów twórczych Ministerstwa Kultury w 1991 i 2008 roku. Za swoją działalność na rzecz promocji kultury i twórców w kraju i zagranicą odznaczona została w 1999 roku Złotą Odznaką ZPAP, a w 2008 roku Srebrnym Medalem "Gloria Artis". 
Publikuje teksty o sztuce książki w miesięcznikach i katalogach. Prowadzi warsztaty i wykłady. Uczestniczy w jury konkursów krajowych. W 2001 i 2010 roku przewodniczyła międzynarodowemu jury Biennale Sztuki Książki w Martin (Słowacja).

 
 
 
Wyszukiwarka:

 


Galeria BWA SOKÓŁ w ramach projektu "Budowa Małopolskiej Galerii Sztuki NA BURSZTYNOWYM SZLAKU w Nowym Sącz". Projekt współfinansowany z Europejskiego Rozwoju Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.