newsletter

6.08 - 19.08.2012: PROJEKT MATERIA PRIMA. FORMA-MASKA. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRU FORMY

Wystawa TEATR FORMY – ESENCJA TEATRU prezentowała zdjęcia spektakli z programu festiwalu Materia Prima. Festiwal Materia Prima jest spotkaniem unikalnym, jedyną możliwością obejrzenia w Polsce światowej sławy spektakli teatru formy.

TEATR FORMY – ESENCJA TEATRU prezentuje najwybitniejsze dzieła twórców teatru plastycznego na świecie. Artyści TEATRU FORMY kreują spektakle o określonej estetyce, linii ruchu i animacji.  Przykładają dużą wagę do precyzji operowania światłem, kolorem, ruchem, muzyką, tworząc  teatralne obrazy o dużym nasyceniu.  Dzięki zacieraniu granic między gatunkami sztuki, takimi jak: sztuki plastyczne, nowy cyrk, teatr maski, opera, teatr lalek, przedmiotów, cieni, teatr ruchu, tańca powstają dzieła niezwykłe, o silnym oddziaływaniu zmysłowym i emocjonalnym. Otwarta struktura przedstawień teatru plastycznego pozwala widzowi na pełną wolność w procesie interpretacji, w konsekwencji czego publiczność staje się, bardziej niż w teatrze dramatycznym, uczestnikiem procesu twórczego.

Materia Prima to jedyny w swoim rodzaju festiwal, który charakteryzują:
 - plastyka wysokiej próby
 - wyrafinowana estetyka
 - dana widzowi totalna wolność interpretacji.

Więcej na temat Festiwalu i wydarzeń towarzyszących na:  www.materiaprima.pl, www.groteska.pl.

 

Organizatorem Festiwalu jest Teatr Lalki, Maski i Aktora Groteska w Krakowie. 

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013" 

 

Przy wsparciu:
Austriackiego Konsulatu Generalnego w Krakowie

Współporganizatorzy:
Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu
Tarnowski Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Centrum Sztuki Mościcie 
Urząd Miasta Tarnowa
Oświęcimskie Centrum Kultury 
Wadowickie Centrum Kultury 

Sponsor
Hotel Bukovina

 
 
 
 
Wyszukiwarka:

 


Galeria BWA SOKÓŁ w ramach projektu "Budowa Małopolskiej Galerii Sztuki NA BURSZTYNOWYM SZLAKU w Nowym Sącz". Projekt współfinansowany z Europejskiego Rozwoju Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.