newsletter

15.06 - 29.07.2012: GALICJA, MON AMOUR. SZALEŃSTWO, FANTAZJA I FANTAZMAT - czwarta odsłona projektu GALICJA. TOPOGRAFIE MITU

GALICJA, MON AMOUR. SZALEŃSTWO, FANTAZJA I FANTAZMAT była czwartą odsłoną cyklu pięciu prezentacji pod wspólnym tytułem GALICJA. TOPOGRAFIE MITU*.

Artyści:
Rimma Arslanov, Anna Artaker, Benni Efrat, Hadassa Goldvicht, Lilla Khoor, Nikifor Krynicki, Little Warsaw (András Gálik i Bálint Havas), Christian Mayer, Uri Nir, Boris Oicherman, Gábor Roskó, Julião Sarmento, Josef Sprinzak, Rona Fon Stern, Bálint Szombathy, Jan Tichy, Arkadiusz Tomalka, Gil Yefman

Kurator Danna Heller o wystawie:

Nie jest tajemnicą, że kiedy słowo „Galicja” szeptane jest do naszego ucha, wywołuje ono mieszane uczucia. Z jednej strony Galicja reprezentuje poczucie otwartości, wielokulturowości i braku nacjonalizmu w czasach cesarstwa austro-węgierskiego, wzbudza poczucie tęsknoty za naiwnie wyobrażoną przestrzenią, która już nie istnieje. Z drugiej jednak strony w dawnej Galicji szczególnie wyraźne są ślady traumatycznego okresu II wojny światowej, jej katastrofalnych skutków dla Żydów i innych społeczności, które wyeliminowano z tego regionu. Ze względu na to, że jestem półpolską (półjemeńską), żydowską kuratorką z Izraela (która dorastała w Teksasie), wystawę tę umieściłam na kilku poziomach reprezentowanych przez prace kilkunastu międzynarodowych artystów. Odnoszą się oni do Galicji i jej „rodzica”, cesarstwa austro-węgierskiego, w relacjach wahających się między fantazją, szaleństwem a sferami fantazmatycznych zmysłów.
Wspomnianą wyżej wielką niejednoznaczność pojęcia Galicji wzmacniają artyści biorący udział 
w wystawie i ich uzupełniające się postawy wobec tego kontekstu: są tu twórcy mieszkający obecnie w tym regionie (Węgry, Polska, Austria), ludzie pochodzący z tych okolic (Czechy lub osoby mieszkające w Izraelu) lub artyści, którzy nie czują żadnych narodowych powiązań, lecz ich prace wprowadzają świeże spojrzenie na wspólne problemy tożsamości i mitu.
Królowe, Królowie, chłopi, społeczności chasydzkie, Rusini, Romowie, folklor – wszystko to jest częścią krajobrazu zwanego Galicją, w swojej niezwykłości tworząc przestrzeń wyobrażonych, wzajemnych relacji. Wystawa ta zamierza poruszyć owe pojęcia, przedstawiając monarchię habsburską i jej „obce” dziecko, Galicję – z żydowskiego, węgierskiego, austriackiego czy zupełnie innego punktu widzenia.
 
Danna Heller (1975) – niezależna kuratorka. Urodziła się w Izraelu, jednak aż do 1993 roku dorastała w Teksasie. Obecnie mieszka w Tel Awiwie i Jaffie. Jest żoną Eytana i mamą Segeva. Ukończyła historię sztuki, literaturę francuską oraz studia kuratorskie na uniwersytecie w Tel Awiwie. Jest autorką interdyscyplinarnych wystaw poruszających się w obszarze współczesnej sztuki, kultury i historii, organizuje wydarzenia wideo i performance w Izraelu i za granicą. Mówiąc o swoich związkach z Galicją w kontekście wystawy przygotowanej dla Galerii BWA SOKÓŁ, Danna Heller stwierdza: Moje korzenie sięgają Galicji: Lola Kantor, matka mojej matki, urodziła się w Bochni, mieście nieodległym od Nowego Sącza, skąd uciekła w czasie II wojny światowej z fałszywym dowodem osobistym. Dzięki niemu przeżyła wojnę. Moje podejście do wystawy wynika więc także z mojej własnej biografii, silnie związanej z tym miejscem. Na moje intencje jako kuratorki wpłynął natomiast kontekst projektu, a także rozmowy, jakie odbyłam z kuratorami, artystami i pisarzami pochodzącymi z  dawnej Galicji.
 
Wystawie towarzyszył katalog.
 
 

 
 
 
 
* Cykl GALICJA. TOPOGRAFIE MITU realizowany w ramach projektu pn. „Sztuka współczesna narodów dawnej monarchii austrowęgierskiej”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
 
 
 
Wyszukiwarka:

 


Galeria BWA SOKÓŁ w ramach projektu "Budowa Małopolskiej Galerii Sztuki NA BURSZTYNOWYM SZLAKU w Nowym Sącz". Projekt współfinansowany z Europejskiego Rozwoju Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.