newsletter

10.11 - 11.12.2011: FAKE ART - MICHAŁ BRZEZIŃSKI

Michał Brzeziński urodził się w 1975 roku. Artysta i teoretyk wideo, którego głównymi mediami są media ekranowe: telewizja, Internet, DVD. Prace jego łączą tradycję sztuki wideo i filmu eksperymentalnego. Jest jednym z najbardziej dynamicznych twórców polskiej sceny video-art, którego inspiracją są szeroko rozumiane nowe media. Jego twórczość wideo charakteryzuje się  silnym podłożem konceptualnym i teoretycznym, ostatnio rozszerzyła się na kategorię metamediów artystycznych - systemów społecznych które stają się generatorami sztuki.

Na wystawie pokazano najnowsze prace artysty m.in. Virus Video i Mnemosyne. Sztuka zdaniem Brzezińskiego ma charakter znakowy. Znak to materialny nośnik (medium) oraz przedmiot do którego on odsyła (znaczenie). Wideo cyfrowe natomiast nie posiada podstawowych cech charakterystycznych dla innych mediów (piksel nie jest cechą grafiki wektorowej, a płaskość obrazu nie jest cechą obrazu 3D, a każdy obraz może być różnymi sposobami drukowany, czy wyświetlany). Artefaktami, cechami widocznymi są więc cechy ostatecznej formy prezentacji, a nie cechy obrazu cyfrowego. W tym sensie obraz cyfrowy jest doskonałą potencjalnością – jego cechą jest brak cech. Brzeziński tworzy pojęcie “d-effect”, aby oddać podwójną relację efektu i defektu, aby podważyć estetykę failure przez wprowadzenie pojęcia fake. Działania artysty na obiektach, obrazach, artefaktach procesu poznawczego zmierzają do zatarcia oczywistości wyciąganych wniosków, a czasem do fabrykacji teorii które będą miały wymiar społeczny, polityczny, religijny, czy nawet mistyczny. Jednak on powstanie jedynie w wyniku interpretacji sfałszowanego faktu. Wystawa FAKE ART wpisuje się w nurt poszukiwań artystycznych w sferze video-art i filmu eksperymentalnego.

Wystawie towarzyszył katalog.

 

 
 
 
Wyszukiwarka:

 


Galeria BWA SOKÓŁ w ramach projektu "Budowa Małopolskiej Galerii Sztuki NA BURSZTYNOWYM SZLAKU w Nowym Sącz". Projekt współfinansowany z Europejskiego Rozwoju Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.