newsletter

14.10 - 06.11.2011: LEKTURA OBOWIĄZKOWA - wystawa książki artystycznej

Wystawa LEKTURA OBOWIĄZKOWA poświęcona została problematyce współczesnej książki, czyli wyzwań artystycznych, technologicznych oraz mentalnych jakie stoją na drodze zarówno samych jej twórców, jak i czytelników. Książka to ucieleśnienie idei korespondencji sztuk, otwierająca bardzo szerokie możliwości fantazji dla artystów. To niezwykle interesująca oraz piękna dziedzina sztuki. Pełna wyzwań, ale i ogromnych możliwości współczesnego świata, która jednak wciąż odnosi się do osiągnięć znanych od wieków. Książkę artystyczną cechuje unikatowość oraz niezwykła spójność tekstu z warstwą jej fizyczności, wybranej formy oraz estetyki. To niejako dzieło totalne, skończone i w tym m.in. kontekście wyjątkowe we współczesnej sztuce.

Na wystawie pokazano książki w mnogości kształtów i struktur. Ekspozycja prezentowała zarówno „klasyczne” formy książek, ale także przestrzenne obiekty oraz najróżniejsze realizacje typograficzne, rzeźbiarskie i malarskie, które powstały w Pracowni Projektowania Książki, Wydziału Grafiki, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Pokazano obiekty autorstwa wielu absolwentów i studentów Akademii. Otwarty profil programowy Pracowni pozwolił stworzyć książki o bardzo odmiennych formach i wielorakiej estetyce, a szeroki charakter twórczych poszukiwań, eksperymentów edytorskich oraz artystycznych, w piękny sposób urzeczywistnia ideę korelacji różnych dyscyplin sztuki. Nie bez znaczenia jest również fakt dysponowania przez krakowską Pracownię niepowtarzalną w skali europejskiej drukarnią akcydensową, z możliwością składu i druku typograficznego, z bogatym repertuarem czcionek ruchomych. Korzystanie z historycznej już drukarni, zecerni oraz introligatorni, wyposażonych w urządzenia z przełomu XIX i XX wieku, z jednej strony stwarza okazję stosowania dawnych technik poligraficznych, ale i tworzenia książek unikatowych.

Wystawie towarzyszył katalog.

 
 
 
Wyszukiwarka:

 


Galeria BWA SOKÓŁ w ramach projektu "Budowa Małopolskiej Galerii Sztuki NA BURSZTYNOWYM SZLAKU w Nowym Sącz". Projekt współfinansowany z Europejskiego Rozwoju Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.