newsletter

08.04 - 15.05.2011: V Międzynarodowe Biennale Pasteli Nowy Sącz 2010 - wystawa pokonkursowa

V Międzynarodowe Biennale Pasteli to konkurs będący kontynuacją ogólnopolskich wystaw pasteli realizowanych od 1987 roku przez dawne Małopolskie Biuro Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu. Partnerem MCK SOKÓŁ w organizacji Biennale jest Stowarzyszenie Pastelistów Polskich z siedzibą w Nowym Sączu, które zostało założone w 1995 roku przez laureatów i uczestników wystaw. Biennale odbywa się pod patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Nowego Sącza, którzy również są fundatorami części nagród. Patronat artystyczny sprawują: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie i Związek Polskich Artystów Plastyków. Nadesłane na konkurs prace oceniane są przez międzynarodowe Jury, które przyznaje nagrody i wyróżnienia.

W edycji z 2010 roku, której premierowy pokaz trwał w Galerii BWA SOKÓŁ, wzięło udział 193 artystów z 21 państw, w tym 130 artystów z Polski i 63 artystów z zagranicy, którzy zgłosili łącznie 533 prace. Ostatecznie po selekcji prac, której dokonała komisja kwalifikacyjna pod przewodnictwem prof. Adama Wsiołkowskiego - Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w wystawie konkursowej wzięło udział 141 autorów z 20 państw m.in. z USA, Izraela, Słowacji, Rumunii, Szwecji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Litwy, Finlandii, Węgier, Rosji, Ukrainy, Danii, Holandii, Francji, Turcji, Bułgarii, Tajlandii oraz Polski. Łącznie prezentowanych było185 prac.

Laureaci V Międzynarodowego Biennale Pasteli

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA REGULAMINOWE

GRAND PRIX
ufundowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego
oraz NAGRODA “ROYAL TALENS”
Marek Andała – Polska
za zestaw prac

NAGRODA IM. JERZEGO MADEYSKIEGO
ustanowiona przez Stowarzyszenie Pastelistów Polskich, ufundowana przez Marię Madeyską
Izabela Kita – Polska
za zestaw prac

I NAGRODA
ufundowana przez Marszałka Województwa Małopolskiego
oraz NAGRODA RZECZOWA ufundowana przez japońską firmę Sakura Products Color Corporation
Ryszard Miłek – Polska
za pracę „Improwizacje różnotematyczne”, pastel olejna, 2010, 100x70 cm

II NAGRODA
ufundowana przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
oraz NAGRODA RZECZOWA
ufundowana przez japońską firmę Sakura Products Color Corporation
Marian Besaga – Ukraina
za zestaw prac
 
III NAGRODA
ufundowana przez Stowarzyszenie Pastelistów Polskich ze środków Prezydenta Miasta Nowego Sącza 
oraz NAGRODA RZECZOWA
ufundowana przez japońską firmę Sakura Products Color Corporation
Magdalena Szczęśniak – Polska
za zestaw prac
 
MEDAL Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Marian Besaga – Ukraina
za zestaw prac

MEDAL Stowarzyszenia Pastelistów Polskich
Ewa Siemińska – Polska
za zestaw prac

STATUETKA
Nagroda Prezesa Związku Polskich Artystów Plastyków
Katarzyna Zwolińska – Polska
za pracę „W drodze do Grabarki”, pastel sucha, 2010, 53x84 cm

WYRÓŻNIENIE ufundowane przez Stowarzyszenie Pastelistów Polskich
Topan Dorel – Rumunia
za pracę „Cukierek”, pastel sucha, 2010, 100x70 cm

WYRÓŻNIENIE HONOROWE „ZŁOTA RAMA”
przyznane przez Zarząd Krakowskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków
Izabela Kita – Polska
za zestaw prac

WYRÓŻNIENIE HONOROWE przyznane przez Prezesa Stowarzyszenia Pastelistów Polskich
Zdenka Blońska – Słowacja
za zestaw prac

WYRÓŻNIENIE HONOROWE przyznane przez Dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
Florica Prevenda – Rumunia
za pracę „Człowiek” , pastel olejna, 2010, 30x21 cm

WYRÓŻNIENIE HONOROWE przyznane przez Jury V Międzynarodowego Biennale Pasteli
Jan Wagner – Holandia
za zestaw prac

NAGRODY POZAREGULAMINOWE/ADDITIONAL PRIZES

WYRÓŻNIENIE przyznane przez Redakcję Art&Business
Bożena Elżbieta Grzybek – Polska
za pracę „Duo I”, pastel sucha, 2009, 70x100 cm

WYRÓŻNIENIE IM. MARII RITTER przyznane przez Salon Antyków „Kolekcjoner” z Nowego Sącza
Magdalena Szczęśniak – Polska
za pracę „Stworzenie Świata”, pastel olejna 2010, 70x100 cm
 
WYRÓŻNIENIE HONOROWE przyznane przez Prezesa Stowarzyszenia Pastelistów Moskiewskich
Andrzej Markiewicz – Polska
za pracę „Pars pro foto…zapałki orońskie w Danowie”, pastel olejna, 2008, 35x35 cm

Biennale towarzyszył obszerny katalog zawierający reprodukcje wszystkich zakwalifikowanych prac.

V Międzynarodowemu Biennale Pasteli towarzyszyły wystawy: Agaty Rościechy - laureatki Grand Prix Biennale z 2008 roku i Jana Matheusa De Grauw z Rotterdamu - jurora dotychczasowych edycji Biennale. Prezentowane były również prace artystów z Tajlandii.

 
 
 
Wyszukiwarka:

 


Galeria BWA SOKÓŁ w ramach projektu "Budowa Małopolskiej Galerii Sztuki NA BURSZTYNOWYM SZLAKU w Nowym Sącz". Projekt współfinansowany z Europejskiego Rozwoju Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.