newsletter

18.02 - 27.03.2011: 7 Wystawa Kolekcji Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej

7 Wystawa Kolekcji Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej prezentowana w Galerii BWA SOKÓŁ nie była prostym powtórzeniem żadnej z poprzednich wystaw, gdyż każda z nich miała osobny charakter. Tworzona od 2004 roku kolekcja obecnie liczy 137 dzieł (albo zespołów dzieł), 48 autorów (albo zespołów autorskich), co stanowi łącznie 405 obiektów wystawowych. Ekspozycja w Nowym Sączu z konieczności była więc wyborem prac z kolekcji, ale wyborem na tyle obszernym i proporcjonalnym, że sugestywnie obrazowała jej charakter i kierunki, jej otwartość na szeroko i najlepiej rozumiany dialog sztuki krajów bliskiego sąsiedztwa, bliskiej historii i tradycji.
 

 

 


W Galerii BWA SOKÓŁ zobaczyć można było obiekty przestrzenne, rzeźby, obrazy, fotografie, rysunki oraz video m.in. takich twórców jak: Mirosław Bałka, Monika Sosnowska, Zbigniew Sałaj, Krištof Kintera, Teresa Bujnowska, Stanisław Koba, Rafał Bujnowski, Wilhelm Sasnal, Marcin Maciejowski, Grzegorz Sztwiertnia, Maria Pyrlik, Jakub Ziółkowski, Marek Chlanda i wielu innych.

 

 


Kolekcja Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej została zainicjowana w ramach Narodowego Programu Kultury „Znaki czasu”, który został powołany w 2004 roku, z inicjatywy ówczesnego Ministra Kultury Waldemara Dąbrowskiego. Celem programu było odrabianie wieloletnich zaniedbań w gromadzeniu sztuki nowoczesnej w zbiorach publicznych, a także organizowanie nowych, profesjonalnych ośrodków związanych ze sztuką współczesną. Idea ta nawiązywała do sprawdzonych w praktyce rozwiązań  m. in. francuskich Regionalnych Funduszy Sztuki Współczesnej – FRAC, powołanych jeszcze w latach 80.  W Polsce powstało 16 ośrodków, z których każdy realizuje własną koncepcję kolekcji, uwarunkowaną lokalnymi kontekstami i potrzebami. Małopolska kolekcja określona jest jako kolekcja sztuki XXI wieku. Kierując się potrzebą dokumentowania tych zjawisk i postaw artystycznych, które nie zostały wyczerpująco odnotowane w zbiorach krakowskich muzeów, fundacja zaczęła budować kolekcję od dzieł Marka Chlandy i Grzegorza Sztwiertni. U obu tych artystów, prowadzących, każdy na swój sposób, swoisty dialog z historią sztuki, można odnaleźć jeden z zasadniczych kierunków tworzonego zbioru. Drugim, dopełniającym nurtem jest postawa wpisująca się w sztukę krytyczną, reprezentowana u zaczątków kolekcji przez pracę wideo Anny Janczyszyn.

Powstający zbiór nie ma charakteru encyklopedycznego – nie ogarnia całego spektrum sztuki, tak w sensie tendencji sztuki, jak i tradycyjnych w praktyce muzealnej podziałów na dyscypliny. Ważne, że kolekcja od samego początku otwiera się na szersze, ponadlokalne konteksty – konteksty Europy Środkowowschodniej. To przesądza o rozpoznawalnym, wyraźnym jej profilu. Jest to sztuka najnowsza, wszystkie zgromadzone dzieła powstały w okresie ostatnich parunastu lat. Z założeń jest to kolekcja sztuki XXI wieku. Obecnie liczy 137 dzieł (albo zespołów dzieł), 48 autorów (albo zespołów autorskich), co stanowi łącznie 405 obiektów wystawowych. Znaczące, że w tej liczbie aż 50 dzieł fundacja otrzymała w darach, co wymownie świadczy o uznaniu dla obranego kierunku rozwijania kolekcji.

Małopolska Fundacja Muzeum Sztuki Współczesnej - www.fundacjamuzeum.pl

 
 
 
Wyszukiwarka:

 


Galeria BWA SOKÓŁ w ramach projektu "Budowa Małopolskiej Galerii Sztuki NA BURSZTYNOWYM SZLAKU w Nowym Sącz". Projekt współfinansowany z Europejskiego Rozwoju Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.