newsletter

09.12.2010 - 06.02.2011: WŁADYSŁAW HASIOR - POWRÓT

Kuratorka: Marzanna Raińska

 

Wystawa inaugurowała działalność Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ.

 

Sztuka Władysława Hasiora jest jednym z najbardziej oryginalnych zjawisk sztuki polskiej drugiej połowy XX wieku. Jego działania artystyczne zrywały z utartymi kanonami estetycznymi, przekraczały konwencjonalne pojmowanie „dzieła sztuki”, kreowały nowe środki wypowiedzi, zarówno w  sferze ikonograficznej, jak i w zakresie tworzywa artystycznego. Wszechstronność i oryginalność Hasiora w  tworzeniu języka wypowiedzi artystycznej (kompozycje przestrzenne, assamblages, rzeźba monumentalna, sztandary, akcje happeningowe), wprowadziła do sztuki polskiej zupełnie nową jakość. To – niewątpliwie niegdyś awangardowe i niejednokrotnie szokujące – dzieło Władysława Hasiora, dzisiaj stało się już „klasyką”, która stanowić może ważny punkt odniesienia w rozważaniach nad kształtem zarówno sztuki drugiej połowy XX wieku, jak i, a może przede wszystkim, dokonań twórczych sztuki najnowszej. Wybór właśnie tego artysty na inaugurację działalności nowej galerii odzwierciedla jeden z  zasadniczych kierunków jej przyszłej pracy – prezentację zjawisk stanowiących o kształcie współczesnych obszarów kreacji wizualnych.

 

 

W skład ekspozycji wchodziły dzieła artysty ze zbiorów muzealnych (Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, Galeria Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Muzeum Sztuki w  Łodzi, Muzeum Śląskie w Katowicach, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu) oraz kolekcji prywatnych. Wystawie towarzyszył katalog.

 

 

 
 
 
Wyszukiwarka:

 


Galeria BWA SOKÓŁ w ramach projektu "Budowa Małopolskiej Galerii Sztuki NA BURSZTYNOWYM SZLAKU w Nowym Sącz". Projekt współfinansowany z Europejskiego Rozwoju Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.