newsletter

Jerzy Fober "do źródła..."

Jerzy Fober, rzeźba

„do źródła…”

Wernisaż: 3 marca 2017 roku o godz. 18.00.

O godz. 19.00 zapraszamy na debatę z udziałem autora.

Wystawa trwać będzie do 17 kwietnia 2017.

 

 

Pojemność świata sztuki nie jest ograniczona żadną kubaturą, terytorium ani ilością miejsc na wydumanym, kulturowym podium. Zamiast niezdrowej rywalizacji wymaga jedynie talentu, siły osobowości i rzeczywistej, duchowej wolności.

                                                                                                                                                                      Jerzy Fober

 

JERZY FOBER urodził się w 1959 roku w Warszawie. W latach 1974-79 uczył się
w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. W latach 1979-84 studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w pracowni profesora Stanisława Kulona, gdzie w 1984 roku otrzymał wyróżnienie za pracę dyplomową Złożenie do grobu. W 1982 roku, jeszcze na studiach, wspólnie z Andrzejem Szarkiem
i Czesławem Podleśnym, założył grupę artystyczną „...kim jesteś”. W wystawach grupy uczestniczył do 1990 roku.

Od 1986 roku zajmuje się dydaktyką artystyczną. W roku 2000 otrzymał tytuł Profesora Sztuk Plastycznych. Obecnie kieruje Zakładem Rzeźby Instytutu Sztuki w Cieszynie na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1996-2011 prowadził pracownię rzeźby na kierunku Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
W latach 2011-2015 prowadził magisterską pracownię Figuralnego Prejavu na Akademii Umeni
w Bańskej Bystricy (Słowacja).

Wielokrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki (obecnie Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego) w latach: 1985, 1987, 1991, 1999 i 2004 r.

Jego rzeźby znajdują się w zbiorach:

Muzeum Narodowego w Krakowie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Muzeum Okręgowego w Bielsku-Białej, Muzeum Współczesnej Polskiej Sztuki Sakralnej w Kielcach, Kolekcji Sztuki Współczesnej miasta Lucerna (Szwajcaria), Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, Miasta Wrocław - Bastion Ceglarski, Kolekcji Fundacji „POGRANICZE” w Sejnach, Kolekcji prywatnych w Polsce, Kanadzie, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Włoszech.

 

Na wystawie w Galerii BWA SOKÓŁ zostanie zaprezentowanych 13 rzeźb wybranych przez autora, powstałych w latach 1990 – 2016.


 
 
 
Wyszukiwarka:

 


Galeria BWA SOKÓŁ w ramach projektu "Budowa Małopolskiej Galerii Sztuki NA BURSZTYNOWYM SZLAKU w Nowym Sącz". Projekt współfinansowany z Europejskiego Rozwoju Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.