newsletter

"pany chłopy chłopy pany"

Wojciech Szymański

Magdalena Ujma

 

„pany chłopy chłopy pany”

 

BWA Sokół w Nowym Sączu

Sądecki Park Etnograficzny, oddział Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

 

24 czerwca – 11 września 2016

 

Projekt „pany chłopy chłopy pany” poświęcony jest obrazowi wsi w kulturze współczesnej, postrzeganemu przez pryzmat kolekcji muzealnych i etnograficznych. Składa się z dwóch wystaw, panelu dyskusyjnego i publikacji. 

 

Wystawa na terenie Sądeckiego Parku Etnograficznego traktuje skansen jako wieloznaczny punkt odniesienia. Jest on swego rodzaju encyklopedią wiedzy etnograficznej w praktyce, lecz jednocześnie prezentuje wyabstrahowany obraz wsi. Dlatego też zaproszeni artyści zajęli się poszczególnymi obiektami muzealnymi, ale i ujmującą je ramą: samym skansenem, koncepcją, według której został utworzony, historią działalności. Zastanawiają się jaki obraz wsi przechowuje skansen i na jakim momencie w przeszłości ten obraz został zatrzymany. Czy wieś skansenowska ma coś wspólnego z wsią współczesną? Na wystawie pada także pytanie o wyparte w polskiej kulturze i życiu społecznym chłopskie dziedzictwo.

 

Artyści biorący udział w wystawie w Sądeckim Parku Etnograficznym

Agata Biskup

Leone Contini

Jan Gryka

Małgorzata Mirga-Tas

Dorota Nieznalska

Paulina Ołowska

Franciszek Orłowski

Jaanus Samma

Julita Wójcik

 

Wystawa w BWA Sokół powstała w wyniku zainteresowania bogatą kolekcją sztuki ludowej i sztuki profesjonalnej o tematyce etnograficznej przechowywanej w nowosądeckim Muzeum Okręgowym. Realizacja ta ma formę instalacji artystycznej, składającej się z muzealnych eksponatów, jak również edukacyjnej wystawy tematycznej poświęconej zagadnieniu kolekcjonowania i pokazywania ludowości w tradycyjnym muzeum.

 

Artyści biorący udział w wystawie w BWA Sokół w Nowym Sączu

Przemysław Branas

Karol Radziszewski

 

Część trzecia projektu, panel dyskusyjny z udziałem historyków, historyków sztuki, antropologów, socjologów i etnografów, odbędzie się na zakończenie wystaw, we wrześniu 2016 roku. Podsumowanie całości projektu zostanie zawarte w wydanej na jego koniec publikacji.

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 
 
 
Wyszukiwarka:

 


Galeria BWA SOKÓŁ w ramach projektu "Budowa Małopolskiej Galerii Sztuki NA BURSZTYNOWYM SZLAKU w Nowym Sącz". Projekt współfinansowany z Europejskiego Rozwoju Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.