newsletter

CO SŁYCHAĆ W NOWYM SĄCZU ?

Co słychać w Nowym Sączu ?
12.12.2015 – 05.01.2016
wernisaż: 11.12.2015, godz. 18.00

 

Maria Ritter, Julian Antonisz, Maryan, Władysław Hasior – to tylko kilka przykładów znanych na świecie artystów wywodzących się z Sądecczyzny – regionu, gdzie kultura tradycyjna, sztuka ludowa, konkursy i przeglądy sztuki nieprofesjonalnej odgrywają ważną rolę w życiu mieszkańców. Czy sztuka współczesna również?

Jaki jest Nowy Sącz i Sądecczyzna?  
„To miasto ewidentnie ma charakter. Jeśli miałbym jednym słowem określić Nowy Sącz, to powiedziałbym: przyjemny” – tak o Nowym Sączu napisał reporter i socjolog Filip Springer, realizujący projekt Miasto Archipelag o byłych miastach wojewódzkich w Polsce. Trzecie pod względem wielkości miasto w województwie małopolskim, położone w Kotlinie Sądeckiej urzeka swoim krajobrazem, łagodnym klimatem i serdecznością mieszkańców.

Wydarzenie, które w zamierzeniu miało być konkursem, stało się przeglądem różnych postaw artystycznych twórców związanych z Sądecczyzną. W związku z niewielką ilością zgłoszeń, Jury postanowiło pokazać szersze spectrum lokalnej sceny artystycznej.  Prezentowane w Galerii BWA SOKÓŁ prace są jednak jedynie wycinkiem rzeczywistości artystycznej regionu. Sztuka współczesna stanowi specyficzną dziedzinę ludzkiej aktywności, która programowo unika wytyczania granic. Granice sztuki w tym wypadku są przesunięte, daleko poza Nowy Sącz i region.
W wystawie bierze udział dziewięciu artystów, którzy pokazują prace wykonane w różnych technikach – rzeźbę, fotografię, malarstwo oraz instalacje. Wyrafinowani abstrakcjoniści (Kornel Janczy, Agnieszka Rogóz, Justyna Smoleń), mistrzowie sztuki zawłaszczania (Przemysław Wideł, Barbara Karpiel), specjaliści od żonglowania gatunkami (Andrzej Naściszewski, Marcin Sarota) oraz ciekawi warsztatowo twórcy (Józef Stec).
Nieznośnie tykające zegary Agnieszki Rogóz, balansujące na granicy surrealizmu i abstrakcji, przywołują pamięć dzieciństwa oraz młodości spędzonej w Nowym Sączu. Podróż w czasie dla mieszkającej obecnie w Warszawie artystki przejmuje niepokojem.
Abstrakcyjno-geometryczne prace Kornela Janczego, artysty z Limanowej, mieszkającego i tworzącego w Krakowie, otwierają nową, nieznaną przestrzeń science-fiction.  Świat prezentowany przez Janczego składa się z liczb, zbiorów danych i informacji naukowych. Janczy szybuje zdecydowanie daleko poza Nowy Sącz.
Za to Barbara Karpiel zdaje się powracać do swojego miasta poprzez hopperowskie ujęcia sennego, opuszczonego miasteczka, w którym rządzi bez-czas. Malarstwo Barbary Karpiel, pokazuje przestrzenie puste, zimne i opuszczone.
W malarskiej materii wybiją się ciemne fale Justyny Smoleń. Rozedrgane, pulsujące i niepokojąco wciągające pasma zdają się wylewać poza ramy płótna.
W ciemnych barwach zanurzone są również obrazy Przemysława Widła, nawiązujące do malarstwa Goi albo Caravaggia. W pracach wyczuwa się silną inspirację barokiem, zarówno jeśli chodzi o nagromadzenie detalu, jak i format prac.  
Spokojniejsze i sielankowe w odbiorze są pocztówkowe fotografie Andrzeja Naściszewskiego, wykonane w ciekawych miejscach i nietypowo wykadrowane. Podobnie u Agnieszki Rembiasz, gdzie na fotografiach – zagadkach, jak u Naściszewskiego, artystka z precyzją stara się oddać każdy element kompozycji.
Spory ładunek emocjonalny zawierają w sobie prace Marcina Saroty. Wykonane techniką łączącą  fotografię otworkową z fotografią cyfrową i grafiką komputerową, obleczoną w melancholię, lekki dekadentyzm i wrażliwość.
Jako motto wystawy wybrzmiewa monumentalna praca Józefa Steca, Wierność. Przytłaczająca rozmiarem, nawiązuje do kontrowersyjnego, reklamującego Nowy Sącz loga i hasła: Nowy Sącz - dobrze wróży.
Prezentowane w przestrzeniach Galerii BWA SOKÓŁ prace są skromnym wycinkiem rzeczywistości artystycznej tego regionu. Konkurs ma otwierać dyskusję o kondycji sztuki współczesnej na Sądecczyźnie.  Z jednej strony popularyzować lokalne postawy artystyczne wśród szerszej publiczności, z drugiej, dla Galerii BWA SOKÓŁ być użytecznym narzędziem do rozpoznania różnorodnych praktyk i strategii w obszarze sztuki najnowszej w kontekście regionu. Konkurs jest też przestrzenią spotkania artystów różnych pokoleń, a także ekspertów z dziedziny sztuki najnowszej. Rozpoczyna też, jakże ważną płaszczyznę budowania, wymiany i współpracy pomiędzy Galerią BWA SOKÓŁ a jej najbliższym otoczeniem.

Podczas wernisażu ok. godz. 19.00 odbędzie się rozmowa panelowa z laureatami konkursu oraz zaproszonymi gośćmi o kondycji nowosądeckiej sztuki wizualnej.

 

Zapraszamy również na spotkania z artystami biorącymi udział w wystawie:
(sala edukacyjna, Galeria BWA SOKÓŁ)

12 grudnia 2015, godz. 18.00 - Agnieszka Rogóz, Kornel Janczy
15 grudnia 2015, godz. 19.00 - Józef Stec
17 grudnia 2015, godz. 19.00 - Agnieszka Rembiasz, Marcin Sarota
19 grudnia 2015, godz. 18.00 - Justyna Smoleń, Barbara Karpiel
22 grudnia 2015, godz. 18.00 - Andrzej Naściszewski, Przemysław Wideł

30 grudnia 2015 o godz. 18.00 odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu o Nagrodę Publiczności.Artyści: Kornel Janczy, Barbara Karpiel, Andrzej Naściszewski, Agnieszka Rembiasz, Agnieszka Rogóz, Marcin Sarota, Justyna Smoleń, Józef Stec, Przemysław Wideł
Kuratorki: Małgorzata Miśkowiec, Monika Smyła
Konkurs w ramach projektu "Szcz...szyfr sztuki".
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 
 
 
Wyszukiwarka:

 


Galeria BWA SOKÓŁ w ramach projektu "Budowa Małopolskiej Galerii Sztuki NA BURSZTYNOWYM SZLAKU w Nowym Sącz". Projekt współfinansowany z Europejskiego Rozwoju Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.