newsletter

"CO SŁYCHAĆ W NOWYM SĄCZU?"

Znamy już nazwiska laureatów konkursu.

 

Na wystawie zobaczymy prace następujacych artystów:

Kornel Janczy

Barbara Karpiel

Andrzej Naściszewski

Agnieszka Rembiasz

Agnieszka Rogóz

Marcin Sarota

Justyna Smoleń

Józef Stec

Przemysław Wideł

 

Organizowany po raz pierwszy przez Galerię BWA SOKÓŁ konkurs CO SŁYCHAĆ W NOWYM SĄCZU? skierowany jest do artystów działających lokalnie, identyfikujących się z regionem Sądecczyzny, czy to przez swoje pochodzenie, miejsce zamieszkania lub aktywność twórczą.
Konkurs z jednej strony ma na celu popularyzację lokalnych postaw artystycznych wśród szerszej publiczności, z drugiej, dla Galerii BWA SOKÓŁ stanowi narzędzie badawcze do rozpoznania różnorodnych praktyk i strategii w obszarze sztuki najnowszej w kontekście regionu. Konkurs będzie też przestrzenią spotkania artystów różnych pokoleń, a także ekspertów z dziedziny sztuki najnowszej. Jest też ważnym krokiem do budowania płaszczyzny wymiany i współpracy pomiędzy Galerią BWA SOKÓŁ a jej najbliższym otoczeniem.


Kuratorki: Małgorzata Miśkowiec, Monika Smyła
Szczegóły: Monika Smyła, tel.18 534 06 64, m.smyla@mcksokol.pl


Konkurs w ramach projektu "Szcz...szyfr sztuki".

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 


0.07 MB
 

0.3 MB
 


 
 
 
Wyszukiwarka:

 


Galeria BWA SOKÓŁ w ramach projektu "Budowa Małopolskiej Galerii Sztuki NA BURSZTYNOWYM SZLAKU w Nowym Sącz". Projekt współfinansowany z Europejskiego Rozwoju Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.