newsletter

CZARODZIEJSKA GÓRA

4 lipca – 20 września 2015
Otwarcie: 3 lipca 2015, godz. 18.00

Kuratorka: Magdalena Ujma

Koordynator: Ewa Rams

Artyści:
Bogdan Achimescu
Pio Bujak
Karolina Grzywnowicz
Kornel Janczy
Angelika MarkulWystawa zbiorowa. Składają się na nią dzieła stworzone specjalnie, z uwzględnieniem specyfiki Galerii Sokół, Nowego Sącza i całego regionu Sądecczyzny. Wątkiem przewodnim jest idea gór. Jak powiedział wybitny kurator wystaw sztuki współczesnej Harald Szeemann – góry to bowiem miejsce, gdzie nasze umysły mogą sięgnąć nieba... – dlatego obdarzone dużą liczbą kulturowych znaczeń, góry wciąż inspirują artystów do przedstawiania dzikiej natury.
Na wystawie zaprezentujemy prace wynikające ze specyficznego wpływu – oczarowania czy też przyciągania – jaki góry mogą wywierać na ludzi. Region, którego stolicą jest Nowy Sącz, jest w dużej części górski, gdzie aż mnoży się od pasjonujących historii, czasami fikcyjnych, lecz mających początek w realnych, związanych z naturą, wydarzeniach. Odniesienie do dzieła Tomasza Manna ma charakter aluzji – daje sygnał, że interesuje nas mitologia gór, efekt oddalenia od problemów „zwykłego” życia, objęcie wzrokiem rozległej panoramy świata, bliższy kontakt z niebem.  

Zainspirowana autentycznymi historiami ludzi, których życie w górach splatało się z pasją twórczą, wystawa stawia pytania o atrakcyjność i siłę przyciągania gór takich, jak Beskidy czy – szerzej – Karpaty, o ich znaczenie i wpływ na ludzi. Część Karpat, znajdująca się w aktualnych granicach Polski, po krwawej historii wojennej, zaczęła przyciągać społecznych outsiderów i osoby pragnące zmienić swe życie, by wieść je w zgodzie z naturą, w sposób bardziej twórczy niż „na nizinach”. Ta romantyczno-inteligencka mitologia Beskidów jest wciąż tworzona. Góry te były zasadniczo terenami wiejskimi. Związane są także z początkami ruchu turystycznego w Polsce, niektóre miejsca w regionie są ważne dla rozwoju idei leczenia przez kontakt z naturą i klimat, czyli przyrodolecznictwa (sanatoria, wody lecznicze).

Wystawa stanie się wreszcie odbiciem fascynacji górami, która wywołuje u niektórych ludzi  potrzebę sprawdzania się w trudnych warunkach: ekstremalnych doświadczeń, izolacji, poszukiwania granic ciała i umysłu, doświadczania wolności czy nawet pogrążenia się w szaleństwie i samozatraceniu. Jest zarazem refleksją nad współczesnym obrazem gór w kulturze.

Wystawa obudowana będzie częścią edukacyjną, towarzyszyć jej będzie m.in. prelekcja performatywna oraz dyskusja z zaproszonymi gośćmi.

 

 Angelika Markul, Film PAYSAGE 2012, fotografia Maciej Zaniewski
dzięki uprzejmości Galerii Arsenał w Białymstoku

 

Karolina Grzywnowicz - projekt CHWASTY

 

Sponsor:

Karolina Grzywnowicz - projekt CHWASTY, fot.Piotr Droździk

 

Kornel Janczy, instalacja DOSKONAŁA WIDOCZNOŚĆ, fot. Piotr Droździk

 

 Kornel Janczy, instalacja DOSKONAŁA WIDOCZNOŚĆ, fot. Piotr Droździk

 

Pio Bujak, PUFF OVER THE CUCKOO'S NEST, fot. Piotr Droździk

 

Bogdan Achimescu, rysunek panoramiczny GÓRA SPRZĘTU, fot. Piotr Droździk

 

Bogdan Achimescu, rysunek panoramiczny GÓRA SPRZĘTU, fot. Piotr Droździk

 
 
 
Wyszukiwarka:

 


Galeria BWA SOKÓŁ w ramach projektu "Budowa Małopolskiej Galerii Sztuki NA BURSZTYNOWYM SZLAKU w Nowym Sącz". Projekt współfinansowany z Europejskiego Rozwoju Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.