newsletter

DETOUR INSTITUTION

7-14 października 2015


Koncepcja: Anna Smolak

Uczestnicy: Vira Baldyniuk, Nana Giglemiani, Hubert Gromny, Armine Hovhannisyan, Ksenia Malykh, Nini Palavandishvili, Tetiana Zhmurka

Miejsca: BWA SOKÓŁ, Nowy Sącz; BWA Tarnów; Gdańska Galeria Miejska; Bunkier Sztuki, Kraków; F.A.I.T, Kraków; Instytut Sztuki Wyspa, Gdańsk; Państwowa Galeria Sztuki, Sopot i inne.

Koordynacja projektu: Magdalena Kownacka

Detour Institution to zainicjowany przez BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu i Culture.pl program migrujących warsztatów eksperckich skierowanych do osób zaangażowanych w kształtowanie lokalnych scen artystycznych w krajach Partnerstwa Wschodniego i w Polsce.
Kontekst badawczy stanowią organizacje sytuujące się poza centrami kulturalnymi, a poruszane w trakcie warsztatów problemy dotyczyć będą takich kwestii jak rozwój obecnych modeli instytucjonalnych w niestabilnej sytuacji ekonomicznej lub politycznej, rola tradycyjnych instytucji oraz alternatywnych modeli organizacyjnych w procesie produkcji artystycznej, misja społeczna instytucji, budowanie regionalnych i międzynarodowych sieci współpracy.

Pierwsza edycja projektu zatytułowana Institution Through the Exhibition (spojrzenie na instytucję poprzez wystawę) jest propozycją uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych osnutych wokół historii i roli instytucji sztuki, a miejscami spotkania będą BWA SOKÓŁ oraz instytucje partnerskie projektu: Gdańska Galeria Miejska, BWA Tarnów i Bunkier Sztuki w Krakowie oraz niezależne przestrzenie sztuki w Małopolsce i Trójmieście.

W dniach 7-14 października w Polsce spotkają się wyłonieni w drodze otwartego naboru praktycy sztuki: Vira Baldyniuk (Ukraina), Nana Giglemiani (Gruzja), Hubert Gromny (Polska), Armine Hovhannisyan (Armenia), Ksenia Malykh (Ukraina), Nini Palavandishvili (Gruzja) i Tetiana Zhmurka (Ukraina).

Uczestnicy wezmą udział w otwarciu wystawy Austeria (BWA SOKÓŁ), która będzie pretekstem do dyskusji na temat instytucji sztuki jako miejsca spotkania, wymiany i budowania relacji, w kontekście jej historycznych i kulturowych uwarunkowań.
W Gdańskiej Galerii Miejskiej spotkanie dotyczyć będzie wystawy Znajomi znad morza, transponującej doświadczenia niezależnej inicjatywy artystycznej studentów Akademii Sztuk Pięknych na dawnych terenach Stoczni Gdańskiej. Wokół wystaw zorganizowane zostaną wydarzenia towarzyszące: warsztaty, wycieczki studyjne, spotkania z lokalnymi środowiskami artystycznymi. W BWA w Tarnowie odbędzie się spotkanie na temat historii sieci BWA w Polsce i próbach jej reaktywacji dzisiaj.  Uczestnicy odwiedzą ponadto Bunkier Sztuki oraz F.A.I.T. w Krakowie.

Więcej o programie i uczestnikach projektu na blogu http://detourinstitution.blogspot.com/

Organizator:
we współpracy z

 

Partnerzy projektu:

            

 
 
 
Wyszukiwarka:

 


Galeria BWA SOKÓŁ w ramach projektu "Budowa Małopolskiej Galerii Sztuki NA BURSZTYNOWYM SZLAKU w Nowym Sącz". Projekt współfinansowany z Europejskiego Rozwoju Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.