newsletter

10.01 - 02.02.2014: SŁAWOMIR LEWCZUK - WYSTAWA MALARSTWA


Wystawa prac Sławomira Lewczuka, absolwenta Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Współorganizowana z BWA w Tarnowie i Muzeum "Dwory Karwacjanów i Gładyszów" w Gorlicach.


W swym dzienniku nazwanym „zeszytem myśli” w dniu 7 grudnia 1959 roku Witold Lutosławski zapisał: „Słabe są dzieła sztuki, których główną zaletą jest ich nowość. Cecha ta bowiem jest tą, która najszybciej się starzeje.”
Minęło prawie pół wieku i Donald Kuspit, znany amerykański krytyk i teoretyk sztuki, nie tak dawno czołowy adorator postmodernizmu napisał: „Mamy dzisiaj do czynienia z powstaniem nadmiaru nowości. Nowość zaś jest postrzegana jako świadectwo ciągłej witalności i rozwoju sztuki, zamiast zostać uznana za znak jej dekadencji przejawiającej się w niedojrzałości, która sama się utrwala”.
Lutosławski – wielki kompozytor i miłośnik malarstwa bardzo dobrze wiedział, że istotą dzieła sztuki nie może być aktualność dzieła równa aktualności prasowej notatki czy żyjąca zaledwie jeden sezon trafność kolorystycznego rozwiązania modelu nowej sukni. Tenże Donald Kuspit pisze: „Na szczęście coraz więcej artystów spogląda w stronę starych mistrzów, przypomina sobie stare prawdy o sztuce i życiu”.
Może ktoś zapytać, dlaczego od tych właśnie cytatów i uwag rozpoczynam refleksję o zobaczonych niemal przed dwoma godzinami obrazach Sławomira Lewczuka. Malarstwo tego artysty znam od lat i właśnie dlatego, patrząc na obrazy najnowsze, ale i te namalowane przed kilku laty – myslałem o sprawach, które decydują o jakości i sensie pracy malarza właśnie dzisiaj, w świecie pomieszania wartości i relatywizowania pojęć.


Fragment tekstu „Obrazy Sławomira Lewczuka” Stanisława Rodzińskiego z katalogu „Sławomir Lewczuk, malarstwo”, 2014
z cyklu "Symptomy" - "Cechownia II", 2012


 
 
 
Search:

 


Galeria BWA SOKÓŁ w ramach projektu "Budowa Małopolskiej Galerii Sztuki NA BURSZTYNOWYM SZLAKU w Nowym Sącz". Projekt współfinansowany z Europejskiego Rozwoju Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.